Перевірте свій рахунок за ІBAN – в ньому може бути помилка

Деякі банки неправильно визначили структуру рахунків за стандартом ІBAN. Це виявила платіжна система НБУ під час обробки даних. Тому радимо звернутися до свого банку з метою з’ясування цієї ситуації. Звісно, це може стосуватися й рахунків контрагентів. Тож доведеться звертатися й до них.

Згідно з текстом телеграми НБУ від 06.08.2019 р. №52-0011/40388 у ході впровадження міжнародного коду IBAN в СЕП виявлено, що деякі учасники СЕП невірно формують контрольний розряд у коді IBAN.

Згідно з алгоритмом розрахунку контрольного розряду, викладеним у Стандарті «Національна настанова України. Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТК-Н 7167:2010» (далі — Стандарт), значення контрольного розряду може бути отримано в діапазоні від «02» до «98». Проте алгоритм перевірки контрольного розряду видає відповідь «контрольний розряд є правильним» у тому числі для контрольних розрядів «00» і «01», незважаючи на те, що такі контрольні розряди не можуть бути отримані в результаті застосування алгоритму розрахунку контрольного розряду.

Отже, ті системи автоматизації, які під час відкриття рахунку IBAN покладаються виключно на алгоритм перевірки контрольного розряду, наражаються на ризик формування неправильного контрольного розряду («00» або «01»).

Відповідно ті системи автоматизації, які для перевірки контрольного розряду використовують алгоритм розрахунку контрольного розряду, вважають зазначені рахунки IBAN з контрольним розрядом «00» або «01» неправильними.

Для усунення зазначеної суперечності в СЕП вводиться такий контроль:

  • символи «00», «01» або «99» в контрольному розряді рахунку IBAN вважаються неправильним контрольним розрядом, і електронний розрахунковий документ, який містить такий рахунок IBAN, не приймається в Центрі оброблення СЕП з кодом помилки:
  • «Не ключується IBAN А» — 0955;
  • «Не ключується IBAN Б» — 0959.

Відповідно до телеграми учасники СЕП, які помилково відкрили своїм клієнтам рахунки IBAN з контрольним розрядом «00», «01» або «99», мають перевідкрити ці рахунки з дотриманням вимог Стандарту в частині алгоритму розрахунку контрольного розряду (пункт 4.5.2 Стандарту). 

Тому НБУ наголосив, що для запобігання помилкам під час формування IBAN необхідно використовувати виключно алгоритм розрахунку, а для перевірки — відповідно алгоритм перевірки.